مدیرسایت

  • تاسیس دفتر تحقیقات مهندسی
    شهریور ۱۲, ۱۳۹۸ By مدیرسایت ۰ comments

    در ابتدای شهریور سال ۱۳۹۸ شرکت صهیر با راه اندازی واحد تحقیقات و مهندسی گامی مهم در جهت پیشبرد اهداف خود برداشت.طراحی و مهندسی معکوس قطعات، طراحی قالب های صنعتی، آنالیز مواد، مطالعه و بازطراحی بردهای الکترونیکی بخشی از وظایف و خدمات این واحد است.

  • اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸ By مدیرسایت ۰ comments

    برای نخستین بار در کشور، تیغه قلم الکتروسرجری در شرکت صهیر تولید شد. تمام مراحل آماده سازی و ساخت این قلم در داخل کارخانه تولیدی این شرکت تولید گردیده است.